Öğr. Gör. Merve Karaman

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Görevlisi

Öğrenim Bilgileri


 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Fen Fakültesi - Kimya

Akademik Özgeçmiş


 • ASLAN EMRE,KARAMAN MERVE,YANALAK GİZEM,BİLGİLİ HAKAN,CAN MUSTAFA,ÖZEL FARUK,HATAY PATIR İMREN,Synthesis of novel tetrazine based D-π-A organic dyes for photoelectrochemical and photocatalytic hydrogen evolution, JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 2020, 390, 112301
 • KARAMAN MERVE, DEMİR NURİYE, BİLGİLİ HAKAN, YAKALI GÜL, GÖKPEK YENAL, DEMİÇ ŞERAFETTİN, KAYA NUSRET, CAN MUSTAFA,Synthesis, characterization, aggregation-induced enhanced emission and solvatochromic behavior of dimethyl 40-(diphenylamino)biphenyl-3,5-dicarboxylate: experimental and theoretical studies, new journal of chemistry, 2020, 11498 11506
 • ASLAN EMRE,KARAMAN MERVE,YANALAK GİZEM,BİLGİLİ HAKAN,CAN MUSTAFA,ÖZEL FARUK,HATAY PATIR İMREN,Synthesis of novel tetrazine based D-π-A organic dyes for photoelectrochemical and photocatalytic hydrogen evolution, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2020, 390, 1 8
 • KARAMAN MERVE,Demir Nuriye,BİLGİLİ HAKAN,YAKALI GÜL,Gökpek Yenal,DEMİÇ ŞERAFETTİN,KAYA NUSRET,CAN MUSTAFA,Synthesis, Characterization, Aggregation-Induced Enhanced Emission and Solvatochromic Behavior of Dimethyl 4’xx-(Diphenylamino)Biphenyl-3,5-Dicarboxylate: Experimental and Theoretical Studies, NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 2020
 • DEMİR NURİYE,KARAMAN MERVE,YAKALI GÜL,GÜLTEKİN BURAK,TUGSUZ TUGBA,DENİZALTI SERPİL,DEMİÇ ŞERAFETTİN,AYGÜN MUHİTTİN,DİNDAR BİRCAN,CAN MUSTAFA,Supramolecular Orange-Red- and Yellow-Emitting Ir(III) Complexes with TFSI and PF6 Counteranions and Production of LEC Devices, ACS Applied Electronic Materials, 2020
 • ASLAN EMRE, KARAMAN MERVE, YANALAK GİZEM, BİLGİLİ HAKAN, CAN MUSTAFA, ÖZEL FARUK, HATAY PATIR İMREN,Synthesis of novel tetrazine based D-π-A organic dyes for photoelectrochemical and photocatalytic hydrogen evolution, Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry, 2019, 390, 1 8
 • HATAY PATIR İMREN,ASLAN EMRE,YANALAK GİZEM,KARAMAN MERVE,SARILMAZ ADEM,CAN MÜMİN,CAN MUSTAFA,ÖZEL FARUK,Donor-π-acceptor dye-sensitized photoelectrochemical and photocatalytic hydrogen evolution by using Cu2WS4 co-catalyst, International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, 1441 1450
 • Demir Nuriye,YAKALI GÜL,KARAMAN MERVE,gökpek yenal,DENİZALTI SERPİL,BİLGİLİ HAKAN,DİNDAR BİRCAN,DEMİÇ ŞERAFETTİN,CAN MUSTAFA,Structure–Property Relationship in π-Conjugated Bipyridine Derivatives: Effect of Acceptor and Donor Moieties on Molecular Behavior, Journal of Physical Chemistry C, 2019, 123, 21998 22008
 • HATAY PATIR İMREN,ASLAN EMRE,Yalanak Gizem,KARAMAN MERVE,SARILMAZ ADEM,can mümin,CAN MUSTAFA,ÖZEL FARUK,Donor-π-acceptor dye-sensitized photoelectrochemical and photocatalytic hydrogen evolution by using Cu2WS4 co-catalyst, International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, 1441 1450
 • ASLAN EMRE,KARAMAN MERVE,YANALAK GİZEM,CAN MUSTAFA,ÖZEL FARUK,HATAY PATIR İMREN,The investigation of novel D-π-A type dyes (MK-3 and MK-4) for visible light driven photochemical hydrogen evolution, Dyes and Pigments, 2019, 171, 107710
 • Irisli Sevil,Güzelsoylu Cemal,KARAMAN MERVE,BÜYÜKGÜNGÖR ORHAN,title Chelated palladium and platinum complexes of diphosphinite ligands, ch sub2/sub (o-c sub6/sub h sub4/sub opph sub2/sub ) sub2/sub and ph sub2/sub po(ch sub2/sub ) sub3/sub opph sub2/sub : characterization and catalytic activity/title, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 2015, 190, 1668 1679
 • KARAMAN MERVE,İRİŞLİ SEVİL,BÜYÜKGÜNGÖR ORHAN,title 3-[(Diphenylphosphinothioyl)oxy]- iN/i -methylpropan-1-aminium diphenylphosphanylthioate/title, Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry, 2014, 70, 320 322
 • İRİŞLİ SEVİL,KARAMAN MERVE,Arda Nilgün,DİNDAR BİRCAN,BÜYÜKGÜNGÖR ORHAN,Palladium and platinum complexes of the new ligands containing P–N and P–O bonds, Polyhedron, 2014, 81, 203 209
 • KARAMAN MERVE,İRİŞLİ SEVİL,BÜYÜKGÜNGÖR ORHAN,Structure analysis of O,O’-propane-1,3-diyl bis[diphenyl(phosphinothioate)], Crystallography Reports, 2013, 58, 1088 1090
 • KARAMAN MERVE,KAYA NUSRET,BİLGİLİ HAKAN,CAN MUSTAFA,DEMİÇ ŞERAFETTİN,Tartarik Asit İçeren Dört Farklı Metalin Metal-Organik Kafes Yapılarının Sentezi ve Karakterizasyonu,3rd International Students Science Congress,03.05.2019 04.05.2019, İZMİR, 31.08.2019
 • KARAMAN MERVE,KAYA NUSRET,BİLGİLİ HAKAN,CAN MUSTAFA,DEMİÇ ŞERAFETTİN,Tartarik Asit İçeren Dört Farklı Metalin Metal-Organik Kafes Yapılarının Sentezi ve Karakterizasyonu,3rd International Students Science Congress,03.05.2019 04.05.2019, İZMİR, 31.08.2019
 • KARAMAN MERVE,KAYA NUSRET,BİLGİLİ HAKAN,CAN MUSTAFA,DEMİÇ ŞERAFETTİN,Tartarik Asit İçeren Dört Farklı Metalin Metal-Organik Kafes YapılarınınSentezi ve Karakterizasyonu,3rd International Students Science Congress,03.05.2019 04.05.2019, izmir, TÜRKİYE, 01.08.2019
 • KARAMAN MERVE,KAYA NUSRET,BİLGİLİ HAKAN,CAN MUSTAFA,DEMİÇ ŞERAFETTİN,Tartarik Asit İçeren Dört Farklı Metalin Metal-Organik Kafes YapılarınınSentezi ve Karakterizasyonu,3rd International Students Science Congress,03.05.2019 04.05.2019, izmir, TÜRKİYE, 01.08.2019
 • KARAMAN MERVE,KAYA NUSRET,BİLGİLİ HAKAN,CAN MUSTAFA,DEMİÇ ŞERAFETTİN,Tartarik Asit İçeren Dört Farklı Metalin Metal-Organik Kafes Yapılarının Sentezi ve Karakterizasyonu,3rd International Students Science Congress,03.05.2019 04.05.2019, izmir, TÜRKİYE, 01.08.2019
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,HATAY PATIR İMREN,CAN MUSTAFA,ASLAN EMRE,KARAMAN MERVE,Tetrazin Yapısı İçeren Organik Yarı-İletken Boyaların Sentezi,2nd International Students Science Congress,02.05.2018 05.05.2018, 05.05.2018
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,HATAY PATIR İMREN,CAN MUSTAFA,ASLAN EMRE,KARAMAN MERVE,Donör Ve Akseptör Gruplara Sahip Yeni Organik Yarı İletken Boyaların Sentezi ve Karakterizasyonu,2nd International Students Science Congress,02.05.2018 05.05.2018, 05.05.2018
 • (2020), (Donor-π-acceptor dye-sensitized photoelectrochemical and photocatalytic hydrogen evolution by using Cu2WS4 co-catalyst)
 • (2020), (The investigation of novel D-π-A type dyes (MK-3 and MK-4) for visible light driven photochemical hydrogen evolution)
 • (2020), (Synthesis of novel tetrazine based D-π-A organic dyes for photoelectrochemical and photocatalytic hydrogen evolution)
 • (2020), (Palladium and platinum complexes of the new ligands containing P–N and P–O bonds)
 • (2020), (Structure–Property Relationship in π-Conjugated Bipyridine Derivatives: Effect of Acceptor and Donor Moieties on Molecular Behavior)
 • Işık Yayan Elektrokimyasal Hücreler için Yeni Malzeme Sentezi ve Optoelektronik Uygulamaları, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (14986,08),25.9.2021
 • Düz Zincirli ve Halkalı Yapıdaki Doymus Hidrokarbonlardan Türeyen Kıskaç Ligand-Metal Kompleksleri Ve Uygulamaları, Bursiyer, BAP, Bursiyer,,1.10.2013
 • Microcosmus Türlerinde Biyoaktif Materyallerin Araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (59,836.83)
Menüyü Kapat