Dr. Öğr. Üyesi Sema Demirci Uzun

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Mühendislik Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Hesaplamalı Mühendislik Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Polimer Bilimi ve Teknolojisi A.B.D.
 • Lisansüstü Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya A.B.D
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Fen Fakültesi - Kimya

Akademik Özgeçmiş


 • Zhou Yiliang,DEMİRCİ UZUN SEMA,Watkins Nicholas J,Li Wenhao,Alejandro L Briseno,Carter Kenneth R,Watkins Jenneth J,Three-Dimensional CeO2 Woodpile Nanostructures To Enhance Performance of Enzymatic Glucose Biosensors, ACS Applied MaterialsInterfaces, 2019
 • Arellano D. Leonardo Gonzalez,Burnett Edmund K.,DEMİRCİ UZUN SEMA,Zakashansky Julia A.,Champagne Victor K.,George Michelle,Mannsfeld Stefan C. B.,Briseno Alejandro L.,Phase Transition of Graphene-Templated Vertical Zinc Phthalocyanine Nanopillars, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 140, 8185 8191
 • Soylemez Saniye,Hacioglu Serife O.,DEMİRCİ UZUN SEMA,TOPPARE LEVENT KAMİL,A Low Band Gap Benzimidazole Derivative and Its Copolymer with 3,4-Ethylenedioxythiophene for Electrochemical Studies, JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 2015, 162, 6 14
 • Soylemez Saniye,Kanik Fulya Ekiz,DEMİRCİ UZUN SEMA,Hacioglu Serife O.,TOPPARE LEVENT KAMİL,Development of an efficient immobilization matrix based on a conducting polymer and functionalized multiwall carbon nanotubes: synthesis and its application to ethanol biosensors, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B, 2014, 2, 511 521
 • DEMİRCİ UZUN SEMA,Kayaci Fatma,Uyar Tamer,TİMUR SUNA,TOPPARE LEVENT KAMİL,Bioactive Surface Design Based on Functional Composite Electrospun Nanofibers for Biomolecule Immobilization and Biosensor Applications, ACS APPLIED MATERIALS INTERFACES, 2014, 6, 5235 5243
 • DEMİRCİ UZUN SEMA,Unlu Naime Akbasoglu,Sendur Merve,Kanik Fulya Ekiz,TİMUR SUNA,TOPPARE LEVENT KAMİL,A novel promising biomolecule immobilization matrix: Synthesis of functional benzimidazole containing conducting polymer and its biosensor applications, COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, 2013, 112, 74 80
 • DEMİRCİ UZUN SEMA,EMRE FATMA BİLGE,Ekiz Fulya,Oguzkaya Funda,TİMUR SUNA,TANYELİ CİHANGİR,TOPPARE LEVENT KAMİL,Functionalization of poly-SNS-anchored carboxylic acid with Lys and PAMAM: surface modifications for biomolecule immobilization/stabilization and bio-sensing applications, ANALYST, 2012, 137, 4254 4261
 • Cayir Merve,DEMİRCİ UZUN SEMA,SEZER SERDAR,TANYELİ CİHANGİR,Stereoselective synthesis of optically active dihydrofurans and dihydropyrans via a ring closing metathesis reaction, TETRAHEDRON-ASYMMETRY, 2011, 22, 1161 1168
 • zhou yiliang,DEMİRCİ UZUN SEMA,briseno alejandro L,Carter Kenneth R,Watkins James J,Fabrication Of Three-dimensional Woodpile Cerium OxideNanostructure Via Solution-based Soft Nanoimprint Lithography For EnzymaticGlucose Sensor, Sözlü Sunum,231th ECS Meeting,28.05.2017 01.06.2017
 • DEMİRCİ UZUN SEMA,tuncel özge,ÖZÇELİK SERDAR,Synthesis Of Highly Luminescent Znxcd1-xseyte1-y QuantumDots And Their Bioapplication,11th Nanoscience and Nanotechnology Conference,22.06.2015 25.06.2015
 • söylemez saniye,Ekiz Fulya,DEMİRCİ UZUN SEMA,özdemir hacıoglu şerife,TOPPARE LEVENT KAMİL,A Conducting Poymer And Functionalized Multiwall CarboNanotubes Based On An Ethanol Biosensor,XXIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics,14.06.2015 18.05.2015
 • DEMİRCİ UZUN SEMA,kayacı fatma,akbasoglu ünlü naime,Ekiz Fulya,uyar tamer,TİMUR SUNA,TOPPARE LEVENT KAMİL,Surface Modification Of Electrospun Nanofibers ForBiomolecule Immobilization And Glucose Sensing Applications,44th World Chemistry Congress,11.08.2013 16.08.2013
 • DEMİRCİ UZUN SEMA,akbasoglu ünlü naime,ekiz kanık fulya,kozanoğlu duygu,TİMUR SUNA,TOPPARE LEVENT KAMİL,Surface Modification Of A Novel Benzimidazole ContainingPolymer For Biomolecule Immobilization And Biosensing Applications,Bioelectrochemistry 2013,17.03.2013 21.03.2013
 • DEMİRCİ UZUN SEMA,akbasoglu ünlü naime,Ekiz Fulya,TİMUR SUNA,TOPPARE LEVENT KAMİL,Synthesis Of A Novel Benzimidazole Containing Polymer And ItsBiosensor Applications,26. ulusal kimya kongresi,01.10.2012 06.10.2012, TÜRKİYE
 • DEMİRCİ UZUN SEMA,EMRE FATMA BİLGE,Ekiz Fulya,oğuzkaya funda,TİMUR SUNA,TANYELİ CİHANGİR,TOPPARE LEVENT KAMİL,Bioactive Surface Design Based On A Conducting Polymer ForBiosensor Applications,9th International Electrochemistry Meeting,25.09.2011 29.09.2011
 • DEMİRCİ UZUN SEMA,SEZER SERDAR,TANYELİ CİHANGİR,Kiral Heteroaril Substitue Dihidrofuran Ve DihidropiranTürevlerinin green Chemistry Yaklaşımı Ile Sentezi,24. Ulusal Kimya Kongresi,29.06.2010 02.07.2010, TÜRKİYE
 • SEZER SERDAR,DEMİRCİ UZUN SEMA,çayır merve,TANYELİ CİHANGİR,Kiral Dihidrofuran Ve Piranların Halka Kapama MetatezTepkimesi Ile Sentezleri,,23. ulusal kimya kongresi,16.06.2009 20.06.2009, TÜRKİYE
 • KOLLOİDAL DÖRTLÜ ALAŞIM ZNXCD1-XSYSE1-Y/ ZNCDS NANOKRİSTALLERİN ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VEOPTİK ÖZELLİKLERİNİN ALAŞIM KOMPOZİSYONU, TANECİK BÜYÜKLÜĞÜ VEKATMAN KALINLIĞI ILE KONTROLÜ, Bursiyer, BAP, Bursiyer,,1.4.2016
 • KOLİNESTERAZ İNHİBİTÖRLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİKELEKTROKİMYASAL BİYODEDEKTÖRLERİN TASARİMİ VE UYGULAMALARİ, Bursiyer, BAP, Bursiyer,,15.1.2011
 • HETEROARİL SUBSTİTUE KİRAL SİKLOPENTENON BİRLEŞİKHETEROHALKALI VE KİRAL HETEROHALKALI MOLEKÜLLERİN ”GREENCHEMİSTRY” YAKLAŞIMI ILE SENTEZLER, Bursiyer, BAP, Bursiyer,,15.6.2010
 • REACH TÜZÜĞÜ’NÜN TÜRKİYE KİMYA SANAYİİNE EKONOMİK ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ (ERCIT), Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,17.11.2009
 • ASİMETRİK SENTEZLERDE KULLANILAN ÖZGÜN KİRAL LİGAND SENTEZLERİ VE UYGULAMALARI, Bursiyer, BAP, Bursiyer,,1.12.2007
 • University of Massachusettes Amherst, Polymer Science and Engineering Department, Doktora sonrası Araştıracı, Tam Zamanlı, 1.1.2015 - 1.1.2016
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, junior araştırmacı, Tam Zamanlı, 1.1.2008 - 1.1.2009
 • 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu
Menüyü Kapat