Arş. Gör. Merve İzmirli

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Hesaplamalı Mühendislik A.B.D. Araştırma Görevlisi

Öğrenim Bilgileri


 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi - Fizik

Akademik Özgeçmiş


 • DAŞGIN SEMRA,GÖK YETKİN,BARUT CELEPCİ DUYGU,TASLIMI PARHAM,İZMİRLİ MERVE,AKTAŞ AYDIN,GÜLÇİN İLHAMİ,Synthesis, characterization, crystal structure and bioactivity properties of the benzimidazole-functionalized PEPPSI type of Pd(II)NHC complexes, Journal of Molecular Structure, 2021, 1228, 129442
 • İZMİRLİ MERVE,NAZLI İBRAHİM HANİF,TOPKAYA TAŞKIRAN DERYA,ALP SERAP,AYGÜN MUHİTTİN,Molecular and crystal structure analysis of two new oxazol-5-one derivatives,7th World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery (WCPCCS),,22.08.2018 27.08.2018, 27.08.2018
 • İZMİRLİ MERVE,NAZLI İBRAHİM HANİF,TOPKAYA TAŞKIRAN DERYA,ALP SERAP,AYGÜN MUHİTTİN,Molecular and crystal structure analysis of two new oxazol-5-one derivatives,31st European Crystallographic Meeting,22.08.2018 27.08.2018, 27.08.2018
 • İZMİRLİ MERVE,NAZLI İBRAHİM HANİF,TOPKAYA TAŞKIRAN DERYA,ALP SERAP,AYGÜN MUHİTTİN,Molecular and crystal structure analysis of two new oxazol-5-one derivatives,31st European Crystallographic Meeting,22.08.2018 27.08.2018, 27.08.2018
 • İZMİRLİ MERVE,GÖKÇE AYTAÇ GÜRHAN,GÜLCEMAL SÜLEYMAN,GÜLCEMAL DERYA,AYGÜN MUHİTTİN,ROLE OF KALIISTATIN AND PRO ANTI INFLAMMATORY CYTOKINES IN PULMONARY HYPERTENSION,/th World Congress of Pediatric cardiology and cardiovascular surgery,16.07.2017 21.07.2017, 28.08.2015
 • İZMİRLİ MERVE,GÖKÇE AYTAÇ GÜRHAN,GÜLCEMAL SÜLEYMAN,AYGÜN MUHİTTİN,Crystallographic analysis of iridium(I) N-heterocyclic carbene complexes of benzimidazol-2-ylidene,29th European Crystallographic Meeting,23.08.2015 28.08.2015, 28.08.2015
 • İZMİRLİ MERVE,GÖKÇE AYTAÇ GÜRHAN,GÜLCEMAL SÜLEYMAN,AYGÜN MUHİTTİN,Crystallographic analysis of iridium(I) N-heterocyclic carbene complexes of benzimidazol-2-ylidene,29th European Crystallographic Meeting,23.08.2015 28.08.2015, 28.08.2015
 • İZMİRLİ MERVE,GÖKÇE AYTAÇ GÜRHAN,GÜLCEMAL SÜLEYMAN,GÜLCEMAL DERYA,AYGÜN MUHİTTİN,Molecular and crystal structures of hydroxyl and ester functionalizedN-heterocyclic carbene complexes of iridium(I),29th European Crystallographic Meeting,23.08.2015 28.08.2015, 28.08.2015
 • İZMİRLİ MERVE,GÖKÇE AYTAÇ GÜRHAN,GÜLCEMAL SÜLEYMAN,AYGÜN MUHİTTİN,Crystallographic analysis of iridium(I) N-heterocyclic carbene complexes of benzimidazol-2-ylidene,29th European Crystallographic Meeting,23.08.2015 28.08.2015, 28.08.2015
 • İZMİRLİ MERVE,GÖKÇE AYTAÇ GÜRHAN,GÜLCEMAL SÜLEYMAN,GÜLCEMAL DERYA,AYGÜN MUHİTTİN,Molecular and crystal structures of hydroxyl and ester functionalizedN-heterocyclic carbene complexes of iridium(I),29th European Crystallographic Meeting,23.08.2015 28.08.2015, 28.08.2015
 • Bazı pridin içeren okazol-5-on heterohalka sistemlerinin sentezi, yapısal karakterizasyonu, fotofiziksel özellikleri ve kuantum mekaniksel yöntemlerle incelenmesi, Bursiyer, BAP, Bursiyer
Menüyü Kapat