Hakkımızda

Mühendislik Bilimleri Bölümü,  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan 11 mühendislik bölümünün lisans öğrencilerine temel mühendislik müfredatı verilmesinden sorumludur. Bu temel dersler dört ana başlık altında toplanabilir: Mühendislik Bilimleri, Uygulamalı Matematik ve İstatistik, Biyomühendislik ve Hesaplamalı Mühendislik Bilimleri. Dersler matematik, fizik ve kimyanın temellerini kapsar. MB’nde içerik temel bilimler ve mühendislik müfredatına benzerdir, ancak öğrencilerin mühendislik konularını daha iyi anlamalarını sağlayan katkılar sağlar. Bu tüm mühendislik alanlarındaki lisans öğrencileri için yararlıdır. 

Mühendislik Bilimleri Bölümü,  güçlü temel öğretim ve seçkin araştırmalar için alanlarında yetkin 11 öğretim üyesine sahiptir. Mühendislik bilimlerinde deneyimi olan öğretim üyeleri (uygulamalı matematikçiler, fizikçi ve kimyagerler), malzeme mühendisliği ve yaşam bilimleri konularıyla da ilgilenmektedirler.

Menüyü Kapat