Vizyon-Misyon

Bölümün Vizyonu:

Çok disiplinli lisansüstü programlar kapsamında, nitelikli, temel bilim ve mühendislik konularına hâkim, sanayi ve üniversitelerin ihtiyacına cevap verebilecek uzman kadro yetiştirmek.

Bölümün Misyonu:

Mühendislik fakültesi ve diğer fakültelerin tüm bölümlerinde lisans ve lisansüstü öğrencilerine temel bilim derslerini laboratuvar desteği ile öğretmek

Menüyü Kapat