Lisans

Lisans ders programı tanımları

CHEM 101&103 Genel Kimya 1(3-2) 5

(Malzeme Bilimi(MSE), İnşaat(CE), Makina(ME), Mekatronik(MTE), Elektrik-Elektronik(EEE), Biyomedikal(BE) ve Harita Mühendisliği(GEOE)öğrencileri için)


Temel bir ders öncelikli olarak kimyadaki temel konulari amaclayan basit kimyasal prensiplerle ilişkili deneyleri icerir. Maddenin özellikleri, periyodik tablo, kimyasal bağ, termokimya, gazlar, sıvılar ve moleküller arası kuvvetlerin özellikleri, katılar, çözeltilerin özellikleri ve elektrokimya. 
Laboratuvar calışması bazı temel kimyasal reaksiyonları kapsar. 

Genel kimya laboratuvar deneyleri
CHEM 101&103 DENEYLERİ
1. Laboratuvar tekniklerine giriş 
2. Stokiyometri
3. Reaksiyon türleri
4. Termokimya
5. Buhar destilasyonu
6. Gazların difüzyon hızları

 

Description of Undergraduate Courses

CHEM 101&103 General Chemistry I (3-2)5

(For MSE, CE, ME, MTE, EEE, BE and GEOE students)

A basic course primarily intended for majors in chemistry includes experiments related to basic chemical principles. Properties of matter, periodic table, chemical bond , thermochemistry, gases, prooerties of liquids and intermolecular forces, solids, properties of solutions and electrochemistry.

Laboratory work includes some basic chemical reactions.

General Chemistry Laboratory Experiments

 CHEM 101&103 EXPERIMENTS 

1. Introductory Laboratory Techniques 

2. Stoichiometry

3. Types of reactions

4. Thermochemistry

5.Steam distillation

6. Rate of Diffusion of Gaseshttp://ocw.metu.edu.tr/mod/resource/view.php?id=2163

 

Menüyü Kapat