Genel Bilgiler

Mühendislik Bilimleri Bölümü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi lisans
öğrencilerinin üniversite eğitim hayatları boyunca aldıkları Fizik (Physics I, Physics II), Kimya (Chemistry for
Engineers, General Chemistry) ve Matematik (Calculus I, Calculus II, Differential Equations, Linear Algebra,
Applied Linear Algebra, Linear Algebra and Differential Equations, Numerical Methods and Applications, Analytic
Geometry, Probability and Statistics for Engineers) derslerinin teorik, uygulama ve laboratuvar saatlerinin
planlanması ve yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. Tüm derslerin eğitim dili İngilizce’dir.

Menüyü Kapat