Araştırma Alanları

 

FİZİK

 

Prof. Dr. Cem ÖZDOĞAN (Hesaplamalı Mühendislik ABD Başkanı)

Araştırma Alanları:

Yoğun Madde Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Fiziksel Kimya, Hesaplama Bilimleri, Katıhal ve Malzeme Kimyası, Katıların Kimyası, Malzeme Fiziği, Nano Yapıların Fiziği, Nanosistemler ve Nanoteknoloji

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3803

E-posta:

cem.ozdogan@ikcu.(edu).tr

 

Doç. Dr. Gül YAKALI

Araştırma Alanları:

Genel Fizik, Katıhal ve Malzeme Kimyası, Malzeme Fiziği, Yoğun Madde Fiziği

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3744

E-posta:

gul.yakali@ikcu.(edu).tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Aziz KOLKIRAN

Araştırma Alanları:

Optik, Fotonik, Atom, Molekül ve Plazma Fiziği, Fizik Eğitimi, Nano Yapıların Fiziği

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 4186

E-posta:

aziz.kolkiran@ikcu.(edu).tr

 

Öğr. Gör. Dr. Gürkan ERGÜN

Araştırma Alanları:

Gizlilik Teknolojisi ve Radar Emici Malzemeler, X-ışını Kırınımı ve Rietveld Analiz Yöntemleri, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Katı Hal Fiziği, Kuantum Optik

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3821

E-posta:

gurkan.ergun@ikcu.(edu).tr

 

Öğr. Gör. Erdal KURT

Araştırma Alanları:

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Genel fFzik, Nano Yapıların Fiziği,Katihal Fizigi, Enerji ve Sensör Teknolojileri

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3742

E-posta:

erdal.kurt@ikcu.(edu).tr

 

KİMYA

 

Prof. Dr. Mustafa CAN (Bölüm Başkanı) (Biyomühendislik ABD Başkanı)

Araştırma Alanları:

Kimya, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Güneş Enerjisi, Yenilenebilir Enerji, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Enerji Teknolojileri

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 1900

E-posta:

mustafa.can@ikcu.(edu).tr

 

Doç. Dr. Nesrin HORZUM POLAT

Araştırma Alanları:

Malzeme Bilimi, Malzeme Üretim Teknolojileri, Kompozit Malzemeler, Nanosistemler ve Nanoteknoloji, Fiziksel Kimya, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Polimer Bilimi, Su Kalitesi ve Su Kirliliği

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3728

E-posta:

nesrin.horzum.polat@ikcu.(edu).tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYKAÇ

Araştırma Alanları:

Farmasötik Bilim, Nanosistemler ve Nanoteknoloji, Metalik Malzemeler, Biyo-malzeme, Biyo-mekanik, Biyo-medikal, Polimer Bilimi, Organik Kimya, İlaç Dağıtım Sistemi, Hedefli İlaç Dağıtımı

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3780

E-posta:

ahmet.aykac@ikcu.(edu).tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Sema DEMİRCİ UZUN (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Araştırma Alanları:

Organik Yarı İletkenler, Biyoelektronik, Polimerler, Nanomalzemeler, Biyomedikal Cihazlar, Organik Elektronik

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3755

E-posta:

semademirci.uzun@ikcu.(edu).tr

 

Öğr. Gör. Dr. Irmak DOĞAN TUNÇ

Araştırma Alanları:

Kimya, Malzeme Bilimi, Nano Boyutta Yarıiletken Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu, Nanosistemler ve Nanoteknoloji, Fotokatalitik Uygulamalar, Deneysel Tasarım, Yenilenebilir Enerji

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili -

E-posta:

irmak.tunc@ikcu.(edu).tr

 

Öğr. Gör. Dr. Merve KARAMAN

Araştırma Alanları:

Kimya, Malzeme Kimyası, Güneş Enerjisi, Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Enerji Teknolojileri

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3742

E-posta:

merve.karaman@ikcu.(edu).tr

 

MATEMATİK

 

Prof. Dr. Femin YALÇIN KÜÇÜKBAYRAK (Temel Bilimler ABD Başkanı)

Araştırma Alanları:

İstatistiksel Analiz, Olasılık ve Stokastik Süreçler, Uygulamalı Olasılık, Olasılık Teorisi, Veri Bilimi, Makine Öğrenmesi

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3776

E-posta:

femin.yalcin@ikcu.(edu).tr

 

Doç. Dr. Halis Can KOYUNCUOĞLU ( Uygulamalı Matematik ve İstatistik ABD Başkanı)

Araştırma Alanları:

Uygulamalı Matematik, Matematiksel Analiz, Diferansiyel Denklemler, Fark Denklemleri, Dinamik Sistemlerin Kalitatif Analizi, Zaman Skalaları, Periyodik ve Neredeyse Periyodik Yapılar, Fonksiyonel Analiz

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3805

E-posta:

haliscan.koyuncuoglu@ikcu.(edu).tr

 

Doç. Dr. Sıla Övgü KORKUT UYSAL

Araştırma Alanları:

Uygulamalı Matematik, Hesaplama Bilimleri, Sayısal Analiz, Veri Bilimi, Matematiksel Biyoloji

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3714

E-posta:

silaovgu.korkut@ikcu.(edu).tr

 

Doç. Dr. Vahide BULUT

Araştırma Alanları:

Hesaplamalı Geometri, Bilgisayar Destekli Geometrik Tasarım, Robot
Yol Planlaması, Kinematik, Makine Öğrenmesi

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3813

E-posta:

vahide.bulut@ikcu.(edu).tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Nezihe TURHAN TURAN

Araştırma Alanları:

Matematik, Uygulamalı Matematik

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3733

E-posta:

nezihe.turhan.turan@ikcu.(edu).tr

 

Öğr. Gör. Dr. Yeşim ÇİÇEK

Araştırma Alanları:

Uygulamalı Matematik ve Sayısal Analiz

Telefon:

0 232 329 35 35 / dahili 3764

E-posta:

yesim.cicek@ikcu.(edu).tr

 

Menüyü Kapat